Szanowni Państwo,
Ta część serwisu przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych w centralnym rejestrze lekarzy RP.

Aby uzyskać dostęp do strony dla lekarza, należy zalogować się podając swoją datę urodzenia oraz prawo wykonywania zawodu lekarza.
Zapraszamy!

Klauzula informacyjna Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118292. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu dostępu do części serwisu, zawierających treści, które zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.) mogą być dostępne jedynie dla osób posiadających uprawnienia do wydawania recept. Przepis ten stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podany przez Panią/Pana numer PWZ zostanie przesłany do weryfikacji w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia Pani/Panu dostępu do tej części serwisu. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do umożliwienia dostępu do treści serwisu przeznaczonych jedynie dla osób uprawnionych do wydawania recept. Po opuszczeniu tej części serwisu Pani/Pana dane osobowe są bezzwłocznie i trwale usuwane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie będą one również wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

link do polityki prywatności Grupy Roche: https://www.roche.pl/home/content/privacy-policy-rwd.html